شرکت ایران اصالت

اين شرکت با هدف پياده سازي ايده هاي سيستم محور در بخشهاي مختلف مرتبط با سلامت جامعه در سال 1387 تشکيل گرديد. يکي از مهمترين اين ايده ها که از ساليان قبل مورد توجه جدي بوده ليکن بدليل عدم احساس باور جدي نسبت به آن و برخي از مسائل ديگر فرصت ظهور و بروز کامل نيافت، ايده مقابله با محصولات تقلبي بود که بعنوان يک معضل جدي مورد توجه توليدکنندگان ، مصرف کنندگان ، سازمانهاي نظارتي و کليه حلقه هاي بينابيني آنها بوده است. بر اين اساس، اين شرکت بر اساس شيوه اي که پس از بررسي روشهاي مختلف موجود و ارزيابي ملزومات اجرايي آنها طراحي گرديده بود، پروژه کنترل اصالت کالا را پي ريزي نمود. برخي از اهداف اين پروژه:

  1. ايجاد شناسنامه الکترونيک متضمن کليه تراکنشهاي انجام شده جهت تک تک اقلام مطرح

  2. ايجاد امکان ردگيري و رديابي وضعيت اقلام مطرح توسط صاحبان برند و سيستمهاي نظارتي

  3. ايجاد امکان کنترل اصالت محصولات مصرفي توسط مصرف کننده به ساده ترين شيوه هاي ممکن و موجود

  4. ايجاد بستر لازم جهت بهينه سازي مديريت زنجيره تامين کالا و مديريت کانالهاي توزيع جهت اقلام مطرح

  5. ايجاد امکان حمايت از برندهاي داراي هويت توسط صاحبان آنها

  6. ايجاد بستر اطلاعاتي لازم جهت مديريت کلان وضعيت موجودي کشور جهت برنامه ريزيهاي خرد و کلان بنگاهها و سازمانهاي مختلف

  7. ايجاد امکان بهينه سازي مديريت و نظارت بر روند مداخلات پس از فروش (فراخوان اجباري ، اطلاع رساني خاص و غيره) با توجه به اهميت جايگاه دارو و وضعيت تقلبات مربوطه، اين محصول بعنوان اولويت اصلي پروژه قرار گرفت. بر اين اساس پس از عرضه طرح به مسئولان محترم معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و کسب نظر و راي آنها ، پروژه در اين بخش آغاز گرديد. 

  8. ايجاد زير ساخت اطلاعاتي جهت پياده سازي سيستم کنترل وضعيت بازارهاي موازي (واردات و غيره) اقلام مطرح
  9. ايجاد زير ساخت اطلاعاتي جهت کنترل وضعيت اقلام از منظر نمونه هاي غير قانوني و قاچاق
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید: