شرکت ایران اصالت

این شرکت با هدف پیاده سازی ایده های سیستم محور در بخشهای مختلف مرتبط با سلامت جامعه در سال 1387 تشکیل گردید. یکی از مهمترین این ایده ها که از سالیان قبل مورد توجه جدی بوده لیکن بدلیل عدم احساس باور جدی نسبت به آن و برخی از مسائل دیگر فرصت ظهور و بروز کامل نیافت، ایده مقابله با محصولات تقلبی بود که بعنوان یک معضل جدی مورد توجه تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، سازمانهای نظارتی و کلیه حلقه های بینابینی آنها بوده است. بر این اساس، این شرکت بر اساس شیوه ای که پس از بررسی روشهای مختلف موجود و ارزیابی ملزومات اجرایی آنها طراحی گردیده بود، پروژه کنترل اصالت کالا را پی ریزی نمود. برخی از اهداف این پروژه:

  1. ایجاد شناسنامه الکترونیک متضمن کلیه تراکنشهای انجام شده جهت تک تک اقلام مطرح

  2. ایجاد امکان ردگیری و ردیابی وضعیت اقلام مطرح توسط صاحبان برند و سیستمهای نظارتی

  3. ایجاد امکان کنترل اصالت محصولات مصرفی توسط مصرف کننده به ساده ترین شیوه های ممکن و موجود

  4. ایجاد بستر لازم جهت بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین کالا و مدیریت کانالهای توزیع جهت اقلام مطرح

  5. ایجاد امکان حمایت از برندهای دارای هویت توسط صاحبان آنها

  6. ایجاد بستر اطلاعاتی لازم جهت مدیریت کلان وضعیت موجودی کشور جهت برنامه ریزیهای خرد و کلان بنگاهها و سازمانهای مختلف

  7. ایجاد امکان بهینه سازی مدیریت و نظارت بر روند مداخلات پس از فروش (فراخوان اجباری ، اطلاع رسانی خاص و غیره) با توجه به اهمیت جایگاه دارو و وضعیت تقلبات مربوطه، این محصول بعنوان اولویت اصلی پروژه قرار گرفت. بر این اساس پس از عرضه طرح به مسئولان محترم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کسب نظر و رای آنها ، پروژه در این بخش آغاز گردید.

  8. ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی جهت پیاده سازی سیستم کنترل وضعیت بازارهای موازی (واردات و غیره) اقلام مطرح
  9. ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی جهت کنترل وضعیت اقلام از منظر نمونه های غیر قانونی و قاچاق

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید:

http://www.iranesalat.org