WHEY PROTEIN Chocholate

WHEY PROTEIN Chocholate

حاوی 0 عدد قرص

فیت فاکس

590,000 ریال

۲۲گرم پروتئین وی با کیفیت/وعده مصرفی دارای BCAA's و گلوتامین کمتر از ۱گرم چربی و شکر